ჩვენი კომპანია ახორციელებს სამედიცინო პროდუქციის იმპორტსა და რეალიზაციას. 
 
ჩვენ ვართ , Coloplast-ის ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოში.